Financiering en voordeel

Om het gebruik van superzuinige gasapparatuur en zonnestroom te stimuleren zijn er maatregelen getroffen die het investeren in dergelijke apparatuur aantrekkelijker en gemakkelijker maken. Voor de meest actuele informatie kunt u de site van Agentschap NL raadplegen. Sommige gemeentes kennen lokale regelingen. Zakelijke investeerders kunnen veelal een beroep doen op de Energie Investerings Aftrek (EIAregeling).

In het submenu vindt u meer informatie over financieringsmogelijkheden en voordeel voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen. Wij adviseren u in onze showroom graag uitgebreider. Wij kunnen u verder informeren over welke regelingen voor u van toepassing kunnen zijn.

Wist u dat professionele aircosystemen (op den duur) goedkoper zijn dan mobiele aircosystemen?